Inkeerregeling

Per 1 januari 2018 is de huidige inkeerregeling vervallen. Er zal in 2018 een overgangsregeling gelden voor sommige gevallen.

Ook indien de Belastingdienst reeds op de hoogte is van uw buitenlands vermogen is het van belang om mee te werken en uw situatie op een juiste wijze te presenteren.

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs kan u adviseren en begeleiden inzake de inkeerregeling indien u buitenlands vermogen (alsnog) wilt aangeven. Ook indien u reeds te laat bent voor de inkeerregeling kunt u bij ons terecht. 

Waarom inkeren?

  • Met de inkeerregeling kunt u een hoge boete en mogelijke strafrechtelijke vervolging voorkomen van maximaal 300%. Voorwaarde voor gebruik maken van de inkeerregeling is wel dat de belastingdienst de belastingplichtige nog niet heeft bericht dat er een vermoeden is dat men vermogen heeft verzwegen.
  • Er is een steeds grotere pakkans:   De kans dat dit geld aan het licht komt, wordt steeds groter. De belastingdienst is de laatste jaren steeds actiever op zoek naar verzwegen vermogen, omdat er veel belastinginkomsten worden misgelopen. Lees hier meer over dit onderzoek.
  • Ook door de opgeheven bankgeheimen loopt u groot risico. Onder meer België, Luxemburg en Zwitserland werken niet meer mee aan het in stand houden van het bankgeheim en wisselen gegevens uit met de belastingdienst van onder andere Nederland. Lees hier actuele berichten over de stand van zaken.
  • Inkeren is zonder uitzondering een opluchting, ondanks de bedragen die men aan verschuldigde achterstallige belasting moet betalen. Het bezit van al of niet geërfd zwart geld brengt namelijk vaak veel zorgen met zich mee vanwege het risico dat het vermogen aan het licht komt.
  • Door de inkeerregeling kunt u na het betalen van de verschuldigde bedragen zonder zorgen vrij kunnen beschikken over het geld. Nu kunt u in feite niets met het geld.
  • Ook heel belangrijk is dat u eventuele erfgenamen fiscale problemen bespaart.