Ik heb al een brief van de Belastingdienst gehad

Wat te doen als uw vermogen bekend is geworden bij de Belastingdienst? Indien u van de Belastingdienst een brief heeft gehad met als onderwerp “Verzoek om informatie” betreffende een buitenlandse betaalrekening. De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren al meerdere keren brieven verstuurd naar belastingplichtigen die buitenlandse rekening hebben of hadden bij banken uit onder meer Luxemburg, Zwitserland, Italië en China. Indien u een dergelijke brief heeft ontvangen, mag u niet meer inkeren, maar is het van belang volledig mee te werken en uw gegevens goed te presenteren. U kunt de hoogte van de boete in veel gevallen nog verlagen door verzachtende omstandigheden aan te dragen. Hierbij kunnen wij u begeleiden.