Inkeerregeling boete

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over de boete bij de inkeerregeling. Klik hier voor een voorbeeldberekening voor de boete en bedrag 2022

Ondanks eerdere berichtgeving dat per 1 januari 2018 de inkeerregeling zou worden afgeschaft, kan er in de praktijk nog steeds grotendeels gebruik van worden gemaakt. De boete die dan wordt ingevorderd indien men verzwegen buitenlands vermogen op het spoor komt, zal maximaal 300% zijn (150-300%); verzachtende omstandigheden worden dan des te belangrijker. Dit  is nu reeds het geval, blijkt in de praktijk.

Inkeerregeling boete geschiedenis

Wat veel mensen niet weten is dat de inkeerregeling al bestaat sinds 2001. De inkeerregeling boete bij het vrijwillig aangeven van verzwegen vermogen was in het begin ook nihil dit maakte vast onderdeel uit van de regeling. Na betaling van de verschuldigde belasting en rente was men weer in het reine met de fiscus. De inkeerregeling kwam in 2009 voor het eerst grootschalig in het nieuws in verband met toenemende druk op zwart vermogen in het buitenland. Veel spaarders met buitenlands vermogen hebben toen van de regeling gebruik gemaakt. Vanaf 1 januari 2010 werd een boete van 15% ingevoerd bovenop de verschuldigde belasting. Op 1 juli van dat jaar werd het nog eens verdubbeld tot 30%. Ook werd de maximale boete in het geval dat de Belastingdienst de zwartspaarder zelf op het spoor kwam, verhoogd van 100% naar 300%. In 2013 is de inkeerregeling boete met hernieuwde aandacht in het nieuws gekomen toen de boete tijdelijk, tot 1 juli 2014, nihil werd. De staatssecretaris heeft aangegeven dat deze versoepeling, die inmiddels afgelopen is, de laatste keer zal zijn. Van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 gold weer de oude inkeerregeling met 30% boete. Vanaf 1 juli 2015 werd de regeling aangescherpt en was de boete 60%. Vanaf 1 juli 2016 was dat 120%. Per 1 januari 2018 kan over de laatste 2 jaren niet meer boetevrij worden ingekeerd.