Veelgestelde vragen over de inkeerregeling belastingdienst

Lees hieronder een aantal belangrijke vragen en antwoorden met betrekking tot de inkeerregeling:

 

Waarom zo snel mogelijk inkeren?

De Belastingdienst wordt steeds strenger ten aanzien van zwartsparen en is vastberaden zwartspaarders op te sporen. Als er niet in wordt gekeerd en de Belastingdienst komt achter het buitenlands vermogen loopt de boete op tot maar liefst 300%. Door buitenlandse banken uit steeds meer landen worden bankrekeninggegevens doorgegeven aan de Nederlandse Belastingdienst. Recent kreeg de fiscus 1,5 miljoen signalen van buitenlandse banken uit 110 verschillende landen over rekeningen die gekoppeld zijn aan Nederlandse belastingplichtigen.

Ik heb al een brief van de Belastingdienst gehad, wat nu?

Wat te doen als uw vermogen bekend is geworden bij de Belastingdienst? Indien u van de Belastingdienst een brief heeft gehad met als onderwerp “Verzoek om informatie” betreffende een buitenlandse betaalrekening. Momenteel doet de Belastingdienst een pilot waarin aan 450 mensen zo’n brief is verstuurd. Zij hebben of hadden een buitenlandse rekening bij banken uit onder meer Luxemburg, Zwitserland, Italië en China. Eerder ontvingen belastingplichtigen met een rekening bij BCEE in Luxemburg zo’n brief. Indien u deze brief heeft ontvangen, mag u niet meer inkeren, maar is het van belang volledig mee te werken en uw gegevens goed te presenteren. U kunt de hoogte van de boete in veel gevallen nog verlagen door verzachtende omstandigheden aan te dragen. Hierbij kunnen wij u begeleiden.

Mijn buitenlandse rekening staat in de vooraf ingevulde aangifte vermeld met saldo nul

Dit jaar kan het zijn dat uw buitenlandse rekening vermeld staat in de vooraf ingevulde aangifte. Het saldo dat hierbij vermeld staat is nul. Mocht u op deze buitenlandse rekening echter wel saldo hebben staan, nu nog of de afgelopen 12 jaar, dan is het zaak om dit vermogen zo snel mogelijk aan te geven. U kunt contact opnemen met ons voor advies en begeleiding hierbij. De fiscus beschikt namelijk wel over informatie over of er wel of geen saldo op staat. Indien u onterecht het saldo op nul laat staan of de rekening verwijdert, zal de fiscus dit opmerken en maatregelen nemen. Heeft u inderdaad al lange tijd geen saldo meer op de rekening staan, dan kunt het het saldo op nul laten staan of de rekening uit de aangifte verwijderen. Twijfelt u? Ook dan kunnen wij u adviseren over welke actie u kunt ondernemen.

Wat gebeurt er als u niet inkeert?

Indien u geen gebruik maakt van de inkeerregeling loopt u het risico dat de fiscus uw verzwegen vermogen in het buitenland zelf op het spoor komt. U betaalt dan naast de verschuldigde belasting ook nog een boete van maximaal 300% (150-300%) van dit bedrag. Er is ook kans op strafrechtelijke vervolging. De kans dat de belastingdienst u op het spoor komt wordt elk jaar groter. De Belastingdienst wordt steeds strenger en deelt steeds hoge boetes uit.

Hoe groot is dit risico als u het geld niet aangeeft?

Misschien overweegt u om het er toch op te wagen om af te wachten. U ziet op tegen het hele proces indien u gaat inkeren en vooral tegen het bedrag dat u dan zult moeten betalen. Misschien loopt het allemaal wel los? Misschien komt de fiscus u niet op het spoor? Hoe groot is deze kans? Belangrijker is de vraag wat het u waard is om geen zorgen meer te hebben over uw verzwegen vermogen en de pakkans. Om schoon schip te maken en weer met een schone lei verder te kunnen. En uiteraard om te voorkomen dat u geen boete van 300% riskeert of de FIOD voor uw deur staat. Staatssecretaris Snel is er in ieder geval duidelijk over en doet zwartspaarders een belofte.

Wat zijn de gevolgen van de Panama Papers?

Door de Panama Papers staan ook steeds meer offshorebedrijven onder vuur. Deze kunnen gebruikt worden om op legale wijze belasting te ontwijken, maar ook voor belastingontduiking. Heeft u een offshorebedrijf dat u niet heeft aangegeven in uw belastingaangifte, dan is er sprake van belastingontduiking en bent u belasting verschuldigd. U kunt dit nog zelf op eigen initiatief aangeven door middel van de inkeerregeling.

Wat zijn de voordelen van inkeren?

U kunt na het betalen van de verschuldigde bedragen gewoon vrij beschikken over het geld en het indien gewenst overmaken naar Nederland. U loopt na inkeren niet meer het risico om hoge boetes te moeten betalen en strafrechtelijk vervolgd te worden. Ook heel belangrijk is dat u eventuele erfgenamen fiscale problemen bespaart. Het bezitten van zwart geld is voor veel mensen een bron van zorgen en spanning en inkeren is zonder uitzondering een opluchting, ondanks het feit dat men de verschuldigde achterstallige belasting moet betalen. Ook belast u eventuele erfgenamen niet met een erfenis met vervelende gevolgen.

Komt u in aanmerking voor de inkeerregeling belastingdienst?

Als u  spaargeld heeft staan op een geheime bankrekening in het buitenland of een tweede woning heeft in het buitenland die u nooit heeft aangegeven bij de belastingdienst kunt u dit nog steeds door middel van de inkeerregeling alsnog aangeven. Dit geldt ook indien u contant geld in Nederland in een kluis heeft staan. Voorwaarde is dat de fiscus u nog niet op het spoor is:

  • zij u al vragen hebben gesteld over uw (buitenlandse) inkomsten of vermogen.
  • zij bij u al aangekondigd hebben dat er een boekenonderzoek komt, waarbij (buitenlandse) inkomsten of vermogen ontdekt kunnen worden.
  • en FIOD-rechercheur bij u al gemeld heeft dat er door uw (buitenlandse) inkomsten of vermogen een onderzoek tegen u loopt.

Als er bij u sprake is van bovenstaande zaken is het zaak om volledige medewerking te verlenen en volledige openheid van zaken te geven. U kunt dan geen gebruik meer maken van de normale inkeerregeling. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden die u nog heeft.

Hoe werkt de inkeerregeling?

Indien u besluit om in te keren, moet er eerst een melding worden gedaan bij het speciale inkeer belastingkantoor in Breda. Vervolgens moeten uw bankgegevens en persoonlijke situatie aan de belastingdienst gepresenteerd worden. Hier leest u meer over de Werkwijze en benodigde gegevens.

Hoeveel moet u betalen als u gebruik maakt van de inkeerregeling belastingdienst?

Het is logisch dat u voordat u besluit om in te keren graag meer duidelijkheid wilt over het bedrag dat u moet betalen. In de praktijk hangen de verschuldigde bedragen af van de persoonlijke situatie. Lees hier meer over het te betalen bedrag en navorderingstermijn.

Hoe lang kan de belastinginspecteur navorderen?

Voor tegoeden in het buitenland is de navorderingstermijn 12 jaar. Staan verzwegen tegoeden echter in Nederland, bijvoorbeeld in contanten in een kluis dan is de navorderingstermijn in principe slechts 5 jaar. Voor erfbelasting en schenkbelasting geldt een nog langere navorderingstermijn; deze gaat terug tot 2001 voor erfbelasting en is onbeperkt voor schenkbelasting.

Navordering in box 1; wanneer is dit van toepassing?

Naheffing in box 1 kan plaatsvinden indien zwart inkomen gegenereerd is in de 12-jaarsperiode (er geldt 5 jaar indien er sprake is van inkomen dat aantoonbaar in het binnenland is gegenereerd). Hierover is de boete bij inkeren sinds 1 juli 2016 120%. De hoeveelheid belasting die verschuldigd is over box 1-inkomen hangt ook sterk af van het oorspronkelijk aangegeven inkomen.

U heeft zwart geld geërfd, wat zijn hiervan de fiscale gevolgen bij de inkeerregeling belastingdienst?

Voor een erfenis kan een inspecteur navorderen tot 2001, het percentage kan dan hoger worden. De berekeningen kunnen aanzienlijk anders worden als er Nederlands successierecht c.q. erfbelasting bij is betrokken. Bij een nalatenschap die lange tijd en bijvoorbeeld reeds voor de reguliere navorderingsperiode is ontvangen, zal een aanzienlijk bedrag aan successierecht zijn verschuldigd. De heffing kan hierbij oplopen tot wel 50% en hoger. Het advies is om nog in te keren voor het doen van de aangifte erfbelasting.

Zelf aangeven of uitbesteden een gespecialiseerde belastingadviseur?

U mag direct zelf inkeren bij de belastingdienst, maar het is in alle gevallen belangrijk dat het inkeertraject zorgvuldig en op de juiste manier aangepakt en begeleid wordt. In de regel is het financieel juist gunstiger om het indienen van de inkeerregeling uit te besteden aan een gespecialiseerde belastingadviseur. Wij hebben voor veel cliënten een lager bedrag aan belastingen bereikt dan gebruikelijk. Ook maakt begrip voor uw situatie door een gespecialiseerde tussenpersoon de inkeerprocedure, waarbij de gemoederen soms hoop oplopen, makkelijker. Een ervaren belastingadviseur hanteert tijdens de hele procedure uiterste discretie. Bovendien heeft een inkeerspecialist vaste contactpersonen bij de belastingdienst waarmee al eerder is samengewerkt, hetgeen de snelheid van de procedure bevordert.