Veelgestelde vragen over de inkeerregeling belastingdienst

Inkeerregeling belastingdienst: u kunt nog gebruik maken van de huidige inkeerregeling tot 1 januari 2018. Lees hieronder een aantal belangrijke vragen en antwoorden.

 

Waarom zo snel mogelijk inkeren?

De Belastingdienst wordt steeds strenger ten aanzien van zwartsparen. De inkeerregeling is afgschaft, maar in 2018 geldt nog een overgangsregeling. Tot 1 juli 2016 bedroeg de boete 60% . Sinds 1 juli 2016 is de boete 120%.  Per 1 januari 2018 kan over de laatste 2 jaren niet meer boetevrij worden ingekeerd. Als er niet in wordt gekeerd en de Belastingdienst komt achter het buitenlands vermogen loopt de boete op tot maar liefst 300%. Het risico dat de belastingdienst uw vermogen in het buitenland op het spoor komt steeds groter, doordat het bankgeheim steeds verder afbrokkelt en er binnen de EU (voormalig geheime) bankrekeninggegevens worden doorgegeven aan de Nederlandse Belastingdienst. Vanaf 2017 krijgt de Belastingdienst bankgegevens van honderden landen binnen. Vanaf 2018 worden dit nog veel meer landen.

Ik heb al een brief van de Belastingdienst gehad, wat nu?

Wat te doen als uw vermogen bekend is geworden bij de Belastingdienst? Indien u van de Belastingdienst een brief heeft gehad met als onderwerp “Verzoek om informatie” betreffende een buitenlandse betaalrekening. Momenteel ontvangen veel mensen met een rekening bij BCEE in Luxemburg zo’n brief. De Belastingdienst is op de hoogte van het niet-aangegeven vermogen. In dat geval mag u niet meer inkeren, maar is het van belang volledig mee te werken en uw gegevens goed te presenteren. U kunt de hoogte van de boete in veel gevallen nog verlagen door verzachtende omstandigheden aan te dragen. Hierbij kunnen wij u begeleiden.

Wat gebeurt er als u niet inkeert?

Indien u geen gebruik maakt van de inkeerregeling loopt u het risico dat de fiscus uw verzwegen vermogen in het buitenland zelf op het spoor komt. U betaalt dan naast de verschuldigde belasting ook nog een boete van maximaal 300% (150-300%) van dit bedrag. Er is ook kans op strafrechtelijke vervolging. De kans dat de belastingdienst u op het spoor komt wordt elk jaar groter. De Belastingdienst wordt steeds strenger en deelt steeds hoge boetes uit.

Hoe groot is dit risico als u het geld niet aangeeft?

De Belastingdienst is de laatste jaren steeds actiever op zoek naar verzwegen buitenlands vermogen, omdat ze veel belastinginkomsten misloopt. Er wordt ook door andere landen internationaal veel druk uitgeoefend op landen waarin het voorheen eenvoudig was om een geheime spaarrekening te hebben. Onder meer België, Luxemburg, Zwitserland en Monaco werken, nu al of in de nabije toekomst, niet meer mee aan het in stand houden van het bankgeheim en wisselen gegevens uit met de belastingdienst van andere landen. In de praktijk blijkt dit uit het volgende.

Wat zijn de gevolgen van de Panama Papers?

Door de Panama Papers staan nu ook offshorebedrijven onder vuur. Deze kunnen gebruikt worden om op legale wijze belasting te ontwijken, maar ook voor belastingontduiking. Heeft u een offshorebedrijf dat u niet heeft aangegeven in uw belastingaangifte, dan is er sprake van belastingontduiking en bent u belasting verschuldigd. U kunt dit nog zelf op eigen initiatief aangeven door middel van de inkeerregeling.

Het zal toch allemaal wel los lopen? Of niet?

Veel zwartspaarders wachten toch nog af of het allemaal niet losloopt. Echter, voor sommige zwartspaarders is het reeds te laat. Zij ontvingen van de Belastingdienst een brief met een verzoek om informatie aangaande een bij de Belastingdienst bekend geworden buitenlandse rekening. De Nederlandse Belastingdienst heeft deze gegevens doorgekregen van buitenlandse belastingdiensten.
Ook zijn er veel Nederlandse zwartspaarders die van hun buitenlandse bank een brief hebben gekregen waarin staat dat zij hun rekening bekend moeten maken bij de Belastingdienst, omdat anders hun rekening geblokkeerd wordt. Dit wordt ook daadwerkelijk gedaan. De enige manier om het geld dan vrij te krijgen, is gebruik maken van de inkeerregeling.

Wat zijn de voordelen van inkeren?

U kunt na het betalen van de verschuldigde bedragen gewoon vrij beschikken over het geld en het indien gewenst overmaken naar Nederland. U loopt na inkeren niet meer het risico om hoge boetes te moeten betalen en strafrechtelijk vervolgd te worden. Ook heel belangrijk is dat u eventuele erfgenamen fiscale problemen bespaart. Het bezitten van zwart geld is voor veel mensen een bron van zorgen en spanning en inkeren is zonder uitzondering een opluchting, ondanks het feit dat men de verschuldigde achterstallige belasting moet betalen. Ook belast u eventuele erfgenamen niet met een erfenis met vervelende gevolgen.

Komt u in aanmerking voor de inkeerregeling belastingdienst?

Als u  spaargeld heeft staan op een geheime bankrekening in het buitenland of een tweede woning heeft in het buitenland die u nooit heeft aangegeven bij de belastingdienst kunt u dit nog steeds door middel van de inkeerregeling alsnog aangeven. Dit geldt ook indien u contant geld in Nederland in een kluis heeft staan. Voorwaarde is dat de fiscus u nog niet op het spoor is. De belastingdienst stelt dat u NIET in aanmerking komt voor de inkeerregeling in het geval dat:

  • zij u al vragen hebben gesteld over uw (buitenlandse) inkomsten of vermogen.
  • zij bij u al aangekondigd hebben dat er een boekenonderzoek komt, waarbij (buitenlandse) inkomsten of vermogen ontdekt kunnen worden.
  • en FIOD-rechercheur bij u al gemeld heeft dat er door uw (buitenlandse) inkomsten of vermogen een onderzoek tegen u loopt.
Hoe werkt de inkeerregeling?

Indien u besluit om in te keren, moet er eerst een melding worden gedaan bij het speciale inkeer belastingkantoor in Breda. Vervolgens moeten uw bankgegevens en persoonlijke situatie aan de belastingdienst gepresenteerd worden. Hier leest u meer over de Werkwijze en benodigde gegevens 2017.

Hoeveel moet u betalen als u gebruik maakt van de inkeerregeling belastingdienst?

Het is logisch dat u voordat u besluit om in te keren graag meer duidelijkheid wilt over het bedrag dat u moet betalen. In de praktijk hangen de verschuldigde bedragen af van de persoonlijke situatie. Lees hier meer over het te betalen bedrag en navorderingstermijn.
Als er in 2017 ingekeerd wordt is dit over de periode van 2005 tot en met 2016. Dit is de box 3 heffing (nieuwe belastingstelsel). Het gaat om het fictieve rendement, dat is 4% van het buitenlands vermogen, waarover men nog een heffing betaalt van 30%.  Er is dan sprake van een soort vermogensheffing van 1,2%. Men betaalt ook nog de rente die daar bovenop komt; de hoogte van het bedrag hangt af van de periode. Normaal gesproken is de heffing over de twaalf jaar tussen de 10% en 35% van het gemiddelde verzwegen vermogen. Dit kan echter teruggebracht worden tot in het gunstigste geval onder de 10% door gebruik te maken van verminderingsmogelijkheden zoals ingehouden belastingen en vrijstellingen die niet gebruikt zijn. Dit hangt ook af van de persoonlijke situatie en soort vermogen.

Hoe lang kan de belastinginspecteur navorderen?

Voor tegoeden in het buitenland is de navorderingstermijn 12 jaar. Staan verzwegen tegoeden echter in Nederland, bijvoorbeeld in contanten in een kluis dan is de navorderingstermijn slechts 5 jaar. Er zijn echter plannen om deze termijn ook te verlengen tot 12 jaar. Voor erfbelasting en schenkbelasting geldt geen navorderingstermijn; deze is onbeperkt volgens de Belastingdienst. Recente ontwikkeling is  een andere uitspraak over de navorderingstermijn die door de rechtbank Noord-Holland werd gedaan.

Navordering in box 1; wanneer is dit van toepassing?

Naheffing in box 1 kan plaatsvinden indien zwart inkomen gegenereerd is in de 12-jaarsperiode (er geldt 5 jaar indien er sprake is van inkomen dat aantoonbaar in het binnenland is gegenereerd). Hierover is de boete bij inkeren sinds 1 juli 2015 60%. De hoeveelheid belasting die met verschuldigd is over box 1-inkomen hangt ook sterk af van zowel het wel aangegeven inkomen als het niet-aangegeven inkomen.

U heeft zwart geld geërfd, wat zijn hiervan de fiscale gevolgen bij de inkeerregeling belastingdienst?

In geval van een erfenis is de navorderingstermijn onbeperkt, het percentage kan dan hoger worden. De berekeningen kunnen aanzienlijk anders worden als er Nederlands successierecht c.q. erfbelasting bij is betrokken. Bij een nalatenschap die lange tijd en bijvoorbeeld reeds voor de navorderingsperiode is ontvangen, zal een aanzienlijk bedrag aan successierecht zijn verschuldigd. De heffing kan hierbij oplopen tot wel 50% en hoger. Het advies is om nog in te keren voor het doen van de aangifte erfbelasting. Recent werd een andere uitspraak gedaan, waarin de  navorderingstermijn wel werd beperkt.

Zelf aangeven of uitbesteden een gespecialiseerde belastingadviseur?

U mag direct zelf inkeren bij de belastingdienst, maar het is in alle gevallen belangrijk dat het inkeertraject zorgvuldig en op de juiste manier aangepakt en begeleid wordt. In de regel is het financieel juist gunstiger om het indienen van de inkeerregeling uit te besteden aan een gespecialiseerde belastingadviseur. Wij hebben voor veel cliënten een lager bedrag aan belastingen bereikt dan gebruikelijk. Ook maakt begrip voor uw situatie door een gespecialiseerde tussenpersoon de inkeerprocedure, waarbij de gemoederen soms hoop oplopen, makkelijker. Een ervaren belastingadviseur hanteert tijdens de hele procedure uiterste discretie. Bovendien heeft een inkeerspecialist vaste contactpersonen bij de belastingdienst waarmee al eerder is samengewerkt, hetgeen de snelheid van de procedure bevordert.