Waarom zo snel mogelijk inkeren?

De Belastingdienst is de laatste jaren steeds strenger geworden ten aanzien van zwartsparen en is vastberaden zwartspaarders op te sporen. Als er niet in wordt gekeerd en de Belastingdienst komt achter het buitenlands vermogen, dan kan de boete oplopen tot maar liefst 300%. Het belangrijkste middel waarmee de fiscus verzwegen vermogen op het spoor komt, is de sterk toegenomen informatie-uitwisseling tussen verschillende landen. Door buitenlandse banken uit steeds meer landen worden bankrekeninggegevens doorgegeven aan de Nederlandse Belastingdienst. Zo kreeg de Belastingdienst een aantal jaren terug al 1,5 miljoen signalen van buitenlandse banken uit 110 verschillende landen over rekeningen die gekoppeld zijn aan Nederlandse belastingplichtigen. Daarentegen is de fiscus nog steeds bereid om belastingplichtigen die op eigen initiatief verzwegen vermogen alsnog aangeven een minder hoge boete te geven. Gebruik maken van de inkeerregeling kan nog onder bepaalde voorwaarden.