Voor welke jaren geldt de inkeerregeling nog?

Alhoewel inkeren officieel alleen nog mogelijk is voor box 1-inkomen, zijn er volgens overgangsrecht nog wel mogelijkheden om ook bij box 3 vermogen (box 2) de boete te beperken. Wij kijken graag naar uw situatie en mogelijkheden. Vanaf 1 januari 2020 is bepaald dat er geen onderscheid meer kan worden gemaakt tussen inkomen dat in het buitenland of dat in het binnenland is opgekomen. De inkeerregeling geldt niet meer voor binnenlands box 3-inkomen en is ook niet meer van toepassing op inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2).)  Sinds 1 januari 2018 kan er niet meer boetevrij worden ingekeerd over de laatste twee jaren. In de praktijk blijken de regels en richtlijnen dus echter onduidelijk en hangt het van de situatie af.