Navordering in box 1, wanneer is dit van toepassing?

Naheffing in box 1 kan plaatsvinden indien zwart inkomen gegenereerd is in de 12-jaarsperiode (er geldt 5 jaar indien er sprake is van inkomen dat aantoonbaar in het binnenland is gegenereerd). Momenteel is inkeren officieel alleen nog mogelijk voor box 1-inkomen (alhoewel er nog wel mogelijkheden zijn om ook bij box 3 vermogen (box 2) de boete te beperken. De hoeveelheid belasting die verschuldigd is over box 1-inkomen hangt ook sterk af van het oorspronkelijk aangegeven inkomen.